Pages Navigation Menu

NOVOSTI

Imâm el-Adžurri je rekao:

Učenjaci su svjetlost Allâhovim robovima, svjetionici državama, stubovi ummeta i izvori mudrosti. Oni prouzrokuju šejtanov gnjev. Pomoću njih žive srca pravovjernih i zbog njih umiru srca zabludjelih. Njihovo postojanje na zemlji je poput nebeskih zvijezda pomoću kojih se raspoznaje pravac na kopnu i na moru. Kada se ugase čovjek se izgubi ali dok sjaju vidi se jasno.

(Ahlakul-’Ulema’, str. 10)

 

 
 

Ebû Hasan el-Eš´arî (d. 330) je rekao:

“Naša vjera i razumjevanje je da se čvrsto držimo Knjige našeg Gospodara (´azze we džell), Sunneta našeg Poslanika (sallâ Allâhu ´alejhi ve sellem) i onog što je prenešeno od ashaba, tabi’ina, i Imâma u Hadisu.”

(El-Ibânah, str. 43)


   
 

O pojavi smutnje

 
Prenosi se od Ebu Hurejre da je "Vjerovjesnik, (sallâ Allâhu alejhi ve sellem) rekao: "Vrijeme će brzo prolaziti, djela će skoro nestati, pohlepa će biti ubačena u ljudska srca, pojavitće se smutnje i proširit će se el-herdž". Poslaniče, upitali su , a el-herdž, šta je to?
Ubistvo, ubistvo! Odgovorio je.
(Buhari-br. 7061.)
     
     

             

'Abdullah b.'Amr b.el-'As prenosi da je čuo Allâhovog Poslanika da je rekao: Allâh neće uzeti znanje tako što će ga istrgnuti od ljudi nego će ga uzeti s uzimanjem uleme. Kad ne ostavi nikog od uleme, ljudi će za svoje vođe uzeti neznalice, pitati će ih, pa će im davati fetve bez znanja i tako će zalutati i druge odvesti u zabludu. (Muslim 1858.)