Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

NOVOSTI

Imâm el-Adžurri je rekao:

Učenjaci su svjetlost Allâhovim robovima, svjetionici državama, stubovi ummeta i izvori mudrosti. Oni prouzrokuju šejtanov gnjev. Pomoću njih žive srca pravovjernih i zbog njih umiru srca zabludjelih. Njihovo postojanje na zemlji je poput nebeskih zvijezda pomoću kojih se raspoznaje pravac na kopnu i na moru. Kada se ugase čovjek se izgubi ali dok sjaju vidi se jasno.

(Ahlakul-’Ulema’, str. 10)

 

 
 

Ebû Hasan el-Eš´arî (d. 330) je rekao:

“Naša vjera i razumjevanje je da se čvrsto držimo Knjige našeg Gospodara (´azze we džell), Sunneta našeg Poslanika (sallâ Allâhu ´alejhi ve sellem) i onog što je prenešeno od ashaba, tabi’ina, i Imâma u Hadisu.”

(El-Ibânah, str. 43)


   
 

O pojavi smutnje

 
Prenosi se od Ebu Hurejre da je "Vjerovjesnik, (sallâ Allâhu alejhi ve sellem) rekao: "Vrijeme će brzo prolaziti, djela će skoro nestati, pohlepa će biti ubačena u ljudska srca, pojavitće se smutnje i proširit će se el-herdž". Poslaniče, upitali su , a el-herdž, šta je to?
Ubistvo, ubistvo! Odgovorio je.
(Buhari-br. 7061.)
     
     

             

'Abdullah b.'Amr b.el-'As prenosi da je čuo Allâhovog Poslanika da je rekao: Allâh neće uzeti znanje tako što će ga istrgnuti od ljudi nego će ga uzeti s uzimanjem uleme. Kad ne ostavi nikog od uleme, ljudi će za svoje vođe uzeti neznalice, pitati će ih, pa će im davati fetve bez znanja i tako će zalutati i druge odvesti u zabludu. (Muslim 1858.)

 
 

Izreka dana 

Rekao je el-Hassan el-Basri: "Sreo sam, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, (mnogo) naroda. Ni jedan od njih nikada ne bi zatražio da mu se pripremi hrana. Kada bi im se pristavila hrana jeli bi ili bi šutjeli. I ne bi se brinuli da li je (hrana) vruća ili hladna!"   Više