Pages Navigation Menu

NOVOSTI


 

Imâm el-Adžurri je rekao:

Učenjaci su svjetlost Allâhovim robovima, svjetionici državama, stubovi ummeta i izvori mudrosti. Oni prouzrokuju šejtanov gnjev. Pomoću njih žive srca pravovjernih i zbog njih umiru srca zabludjelih. Njihovo postojanje na zemlji je poput nebeskih zvijezda pomoću kojih se raspoznaje pravac na kopnu i na moru. Kada se ugase čovjek se izgubi ali dok sjaju vidi se jasno.

(Ahlakul-’Ulema’, str. 10)

 
 

Ebû Hasan el-Eš´arî (d. 330) je rekao:

“Naša vjera i razumjevanje je da se čvrsto držimo Knjige našeg Gospodara (´azze we džell), Sunneta našeg Poslanika (sallâ Allâhu ´alejhi ve sellem) i onog što je prenešeno od ashaba, tabi’ina, i Imâma u Hadisu.”

(El-Ibânah, str. 43)