Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu
 

Ko ima pravo na Tekfir, Tebdî’ i Tafsîk?

Autor: ‘Alim Salih bin Fauzân el-Fauzân
Izvor: http://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-4-16.mp3
Datum: 1427-04-16/2006-05-15

 

Pitanje:

Ko ima pravo učiniti Tekfir i Tefsîk na ljude?

 

Odgovor:

Ulema kada uvide to. Ulema su ti koji znaju kada treba presuditi za nevjerstvo, grijehe i novotarije.
Ulema odlučuje o tome.

 
 

Izreka dana 

Rekao je el-Hassan el-Basri: "Sreo sam, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, (mnogo) naroda. Ni jedan od njih nikada ne bi zatražio da mu se pripremi hrana. Kada bi im se pristavila hrana jeli bi ili bi šutjeli. I ne bi se brinuli da li je (hrana) vruća ili hladna!"   Više