Pages Navigation Menu
 

Ko ima pravo na Tekfir, Tebdî’ i Tafsîk?

Autor: ‘Alim Salih bin Fauzân el-Fauzân
Izvor: http://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-4-16.mp3
Datum: 1427-04-16/2006-05-15

 

Pitanje:

Ko ima pravo učiniti Tekfir i Tefsîk na ljude?

 

Odgovor:

Ulema kada uvide to. Ulema su ti koji znaju kada treba presuditi za nevjerstvo, grijehe i novotarije.
Ulema odlučuje o tome.